Swedish translation

Here's the Swedish translation of the JSesh file. Hope it is of some use.

############## jsesh.editor.labels.properties ##########
## labels and action properties for actions linked to the JSesh widget.
## This file uses the system described in org.qenherkhopeshef.guiFramework
edit.undo.Name=Ångra
edit.redo.Name=Gör om
edit.paste.Name=Klistra in
edit.copy.Name=Kopiera
edit.cut.Name=Klipp ut
#
edit.copyAsPDF.Name=Kopiera som PDF
edit.copyAsRTF.Name=Kopiera som RTF
edit.copyAsBitmap.Name=Kopiera som JPEG eller PNG
edit.copyAsMDC.Name=Kopiera som Manuel de Codage text
#
edit.selectAll.Name=Markera Allt
edit.clearSelection.Name=Rensa markering
edit.setModeLatin.Name=Redigera Latinsk Text
edit.setModeHieroglyphs.Name=Redigera Hieroglyftext
edit.setModeItalic.Name=Redigera kursiv text
edit.setModeBold.Name=Redigera Fet text
edit.setModeTranslit.Name=Redigera Transliteration
edit.setModeLineNumber.Name=Redigera Linjenummer
edit.setModeShortText.Name=Redigera kort text
text.groupHorizontally.Name=Gruppera Horisontellt
text.groupVertically.Name=Gruppera Vertikalt
text.newLine.Name=Ny rad
text.newPage.Name=Ny sida
text.ligatureElements.Name=Förena element
text.ligatureGroupWithGlyph.Name=Förena grupp med hieroglyf
text.ligatureGlyphWithGroup.Name=Förena hieroglyf med grupp
text.explodeGroup.Name=Bryt isär grupp
text.insertBlackPoint.Name=Infoga svart punkt
text.insertRedPoint.Name=Infoga röd punkt
text.insertSpace.Name=Infoga mellanslag
text.insertHalfSpace.Name=Infoga halvsteg
text.shadeZone.Name=Skugga zon
text.unshadeZone.Name=Avskugga zon
text.redZone.Name=Måla zon röd
text.blackZone.Name=Måla zon svart
text.addEditorAddition.iconMdC=[&-gm-D3-&]
text.addEditorAddition.ShortDescription=Text tillagd av författaren av dokumentet
text.addErasedSigns.iconMdC=[[-gm-D3-]]
text.addErasedSigns.ShortDescription=Återskapad lucka
text.addPreviouslyReadable.iconMdC=[\"-gm-D3-\"]
text.addPreviouslyReadable.ShortDescription=Text läsbar förut
text.addScribeAddition.iconMdC=['-gm-D3-']
text.addScribeAddition.ShortDescription=Text tillagd av den skrivlärde
text.addEditorSuperfluous.iconMdC=[{-gm-D3-}]
text.addEditorSuperfluous.ShortDescription=Överflödig text
text.addMinorAddition.iconMdC=[(-gm-D3-)]
text.addMinorAddition.ShortDescription=Text utelämnad av den skrivlärde
text.addDubious.iconMdC=[?-gm-D3-?]
text.addDubious.ShortDescription=Tveksam
sign.reverseSign.Name=Bakvänt tecken
sign.toggleSignIsRed.Name=Växla rött tecken
sign.toggleSignIsWide.Name=Växla brett tecken
sign.toggleSignIsWide.ShortDescription=Tecknet bör sträckas om det behövs för att fylla den tillgängliga bredden
sign.toggleIgnoredSign.Name=Växla ignorerat tecken
sign.toggleIgnoredSign.ShortDescription=Ignorerade tecken är tecken som inte bör läsas (t.ex. därför att de egentligen inte är en del av texten som citeras.
sign.toggleGrammar.Name=Växla grammatik
sign.setSentenceEnd.Name=Tecken i slutet av en mening
sign.setWordEnd.Name=Tecken i slutet av ett ord
sign.setSignInsideWord.Name=Tecken i ett ord
# Various labels used in the appplication export menus.
# (the naming scheme is not the same as above).
AbstractGraphicalExporter.unnamed=namnlös
FileSaveConfirmDialog.text=Filen {0} finns redan. Vill du fortsätta?
FileSaveConfirmDialog.title=Filen finns redan
FileSaveConfirmDialog.error=Fel
FileSaveConfirmDialog.cantOpen=Kan inte öppna filen
EMFExporter.description=EMF Format
WMFExporter.description=WMF Format
EPSExporter.description=Encapsulated Postscript Format
MacPictExporter.description=Mac Pict Format
SVGExporter.description=SVG Format
HTMLExporter.advancedSettings.label=Avancerade inställningar:
HTMLExporter.baseName.label=basnamn
HTMLExporter.baseName.toolTip=varje html fil börjar med denna sträng.
HTMLExporter.browse.label=Bläddra
HTMLExporter.centerPictures.label=Centrera bilder vertikalt
HTMLExporter.centerPictures.toolTip=Om markerad, kommer HTML-kodens IMG taggar deklareras med align='center'\n
HTMLExporter.chooseDirectory.label=Välj mapp
HTMLExporter.directory.label=mapp
HTMLExporter.directoryDescription.label=mapp för html-filerna
HTMLExporter.documentTitle.label=dokumentets titel
HTMLExporter.lineHeight.label=Radavstånd
HTMLExporter.lineHeight.toolTip=höjden på en typisk rad av hieroglyfer
HTMLExporter.margin.toolTip=Topp och botten marginaler runt bilder, i bildpunkter.
HTMLExporter.newLine.label=Ersättning för nya rader i HTML
HTMLExporter.newLineValue.label=ny rad
HTMLExporter.pictureSize.label=Bildstorlek i HTML
HTMLExporter.pictureSize.toolTip=Om markerad kommer HTML-kodens IMG taggar deklareras med WIDTH=... HEIGHT=... \n
HTMLExporter.protectHTML.label=Skydda html specialtecken
HTMLExporter.protectHTML.toolTip=Om markerad kommer alla HTML specialtecken (a, <, >) skrivas som normala tecken i HTML
HTMLExporter.respectPage.label=Respektera sidor
HTMLExporter.respectPage.toolTip=Skriv ut en HTML-fil för varje Manuel de Codage sida
HTMLExporter.scale.label=Bildskala
HTMLExporter.scale.toolTip=Bildskala i HTML-utdata.\nNormalt 100%; men kan sättas lägre om man vill skriva ut sidan.\nDu kan t.ex. sätta bildens höjd till 300 och bildskalan till 10
HTMLExporter.title.toolTip=HTML-dokumentets titel
HTMLExporter.verticalMargin.label=Bilders vertikala marginal
############# jsesh.jhotdraw.labels.properties ###############
# Property file for the JSesh editor APPLICATION
# USES JHOTDRAW CONVENTIONS.
# Please note that this is a ISO 8859-1 file
# as per java specifications. Unicode chars should be encoded
# with the \uxxxx notation.
# Action description file
# Note that the keys are listed in alphabetic order for easy reference.
appPreferencesDialog.text=Inställningar
applicationPreferences.clipboardFormat.label=Format för utklipp
applicationPreferences.exportPreferences.label=Exportera inställningar
applicationPreferences.fontPreferences.label=Typsnittsinställningar
cancel=avbryt
clipboardFormat.bitmap.text=jpeg, etc...
clipboardFormat.explanation.text=Välj de format som ska användas för att klippa och klistra. Några av dem kanske inte fungerar på just din dator
clipboardFormat.pdf.text=pdf (fungerar på mac, endast för viss mjukvara)
clipboardFormat.emf.text=emf (för närvarande ? det bästa grafiska format för Windows)
clipboardFormat.plaintext.text=manuel de codage text
clipboardFormat.rtf.text=rtf
codeField.toolTipText=Nuvarande Manuel de Dodage kod som skrivs
combobox.zoom.text=Zooma
drawingPrefs.a1SignHeight='A1' teckenhöjd
drawingPrefs.cartoucheLineWidth=Cartouche radbredd
drawingPrefs.columnSkip=Hoppa över kolumn
drawingPrefs.lineSkip=Radavstånd
drawingPrefs.maximalQuadrantHeight=Maximal Kvadrantshöjd
drawingPrefs.maximalQuadrantWidth=Maximal Kvadrantsbredd
drawingPrefs.smallFontBodyLimit=Litet teckensnitt
drawingPrefs.title=Ritningsinställningar
drawingPrefs.units=Enheter
drawingPrefs.useLinesForShadingCheckBox=Använd linjer för skuggning
edit.copyAs.text=Kopiera som
edit.copyAsBitmap.text=Kopiera som lågupplöst bild
edit.insertShortText.text=Infoga kort text
edit.selectConfiguration_LARGE.text=kopiera stor
edit.selectConfiguration_SMALL.text=kopiera liten
edit.selectConfiguration_WYSIWYG.text=kopiera wysiwyg
exportAsPdf.error=Fel vid export till pdf {0}
exportAsPdf.errorTitle=Problem vid export
exportAsRTF.title=Exportera som RTF
exportPrefs.exportMode=Kvadrantgruppering
exportPrefs.graphicFormat=Grafiskt format
exportPrefs.quadrantHeightFile=Kvadrant Höjd (exportera till fil)
exportPrefs.quadrantHeightLarge=Kvadrant Höjd (kopiera stor)
exportPrefs.quadrantHeightSmall=Kvadrant Höjd (kopiera liten)
exportPrefs.quadrantHeightWysiwyg=Kvadrant Höjd (wysiwyg)
exportPrefs.respectTextLayout=Respektera textlayout (liten/stor kopiering och fil)
file.applicationPreferences.text=I
file.applyModel.text=Använd modellinställningar
file.applyModel.toolTipText=Tillämpa dokumentinställningar på det aktuella dokumentet.
file.documentProperties.text=Dokumentinställningar
file.export.bitmap.text=Exportera som JPEG eller PNG...
file.export.pdf.text=Exportera som PDF
file.export.rtf.text=Exportera som RTF
file.export.text=Exporera
file.exportEMF.text=Exportera som EMF
file.exportEPS.text=exportera som EPS
file.exportHTML.text=Exportera som HTML
file.exportMactPict.text=Exportera som MacPict
file.exportSVG.text=exportera som SVG
file.exportWMF.text=Exportera som WMF
file.glyphFile.text=JSesh Manuel de codage filer
file.pdfFile.text=PDF skapad av JSesh
file.import.pdf.text=Importera från inklistrad PDF
file.import.rtf.text=Importera från inklistrad RTF
file.import.text=Importera
file.importNewSign.text=Importera nytt tecken
file.importNewSign.notfoundMessage=Du måste välja en mapp för användarglyfer innan du importerar nya glyfer. Se inställningar.
file.importNewSign.notfoundMessageTitle=Ingen mapp för användarglyfer
file.quickPDFExport.error={0} är inte en mapp eller kan inte skapas
file.quickPDFExport.errorTitle=Felaktig mapp
file.quickPDFExport.ok={0} exporterad
file.quickPDFExport.text=Snabb PDF Export
file.quickPDFExportFolder.ok=Vald {0} för PDF output
file.quickPDFExportFolder.title=Välj mapp för PDF filer
file.selectQuickPDFExportFolder.text=Snabbval för PDF Exporteringsmapp
file.setAsModel.text=Sätt som Modell
file.setAsModel.toolTipText=Använd det här dokumentet som modell för nya dokument
fontPreferences.browseFonts.text=Välj teckensnitt
fontPreferences.browseFonts.text=Välj teckensnitt
fontPreferences.browseHiero.text=Bläddra
fontPreferences.font.label.text=Icke-hieroglyfiskt teckensnitt
fontPreferences.hiero.label.text=Hieroglyfmapp
fontPreferences.hieroglyphDialog.label=Välj Hieroglyfmapp
fontPreferences.latinFontDialog.title=Välj Latinskt teckensnitt
fontPreferences.showOptionButton.hide.text=<<< dölj alternativ
fontPreferences.showOptionButton.show.text=visa alternativ >>>
fontPreferences.transliterationFont.label.text=Transliteration teckensnitt
fontPreferences.transliterationPanel.text=Alternativ för Transliteration teckensnitt
fontPreferences.useDefaultJSeshFontCB.text=Använd äldre transliteration teckensnitt
fontPreferences.useMdCRadioButton.text=MdC (ej Unicode) Transliteration teckensnitt
fontPreferences.useUnicodeRadioButton.text=Unicode Transliteration teckensnitt
fontPreferences.yodUsesU0313.text=Yod använder U0313 accent (accent över stora yod - borde fungera överallt)
fontPreferences.yodUsesU0486.text=Yod använder U0486 accent (accent före stora yod)
format.centerSmallSigns.text=Centrera små tecken
format.setDirection_LEFT_TO_RIGHT.text=Vänster till höger-text
format.setDirection_RIGHT_TO_LEFT.text=Höger till vänster-text
format.setOrientation_HORIZONTAL.text=Text i rader
format.setOrientation_VERTICAL.text=Text i kolumner
format.text=Format
hieroglyphicMenu.text=Snabbval
mdcField.toolTipText=Här kan du redigera Manuel de codage för den aktuella raden
ok=ok
separatorField.toolTipText=Manuel de codage avskiljare
sign.rotate.text=Rotera
sign.shadingMenu.text=Skuggning
sign.size.text=Storlek
sign.text=Tecken
syntaxError.title=Syntaxfel
text.cartoucheMenu.text=Cartoucher
text.ecdoticMenu.text=Philologisk Markup
text.editGroup.text=Redigera Grupp
text.insertFullShading.text=Infoga full skuggning
text.insertHorizontalShading.text=Infoga horisontell skuggning
text.insertQuarterShading.text=Infoga fjärdedelsskuggning
text.insertVerticalShading.text=Infoga vertikal skuggning
text.shadingMenu.text=Skuggning
text.shadingSymbols.text=Skuggningssymboler
text.text=Grupp manipulering
windows.toggleGlyphPalette.text=Hieroglyfer
############################################################
# org.jhotdraw_7_6.Labels.properties
application.about.text=Om
application.debug.text=Debug
application.exit.text.default=Avsluta
application.exit.text.mac=Avsluta
edit.cancel.text=Avbryt
edit.clearSelection.text=Avmarkera alla
edit.copy.text=Kopiera
edit.cut.text=Klipp ut
edit.delete.text=Radera
edit.duplicate.text=Duplicera
edit.find.text=Hitta...
edit.help.text.default=?
edit.help.text.mac=Hjälp
edit.paste.text=Klistra in
edit.redo.text=Gör om
edit.selectAll.text=Välj alla
edit.text=Redigera
edit.undo.text=Ångra
file.clearRecentFiles.text=Rensa meny
file.close.text=Stäng
file.export.text=Exportera...
file.load.text=Ladda...
file.new.text=Ny
file.open.couldntOpen.message=Kunde inte öppna "{0}".
file.open.fileDoesNotExist.message=Filen "{0}" finns inte.
file.open.unsupportedFileFormat.message=Formatet på filen stödjs inte.
file.open.text=Öppna...
file.openDirectory.text=Öppna mapp...
file.openRecent.text=Öppna Senaste
file.loadRecent.text=Ladda Senaste
file.print.text=Skriv ut...
file.save.text=Spara
file.saveAs.text=Spara som...
file.saveBefore.cancelOption.text=Avbryt
file.save.couldntSave.message=Kunde inte spara filen "{0}"
file.saveBefore.dontSaveOption.text=Spara inte
file.saveBefore.doYouWantToSave.message=Vill du spara ändringarna i dokumentet "{0}"?
file.saveBefore.doYouWantToSave.details=Om du inte sparar kommer ändringarna förloras.
file.saveBefore.saveOption.text=Spara
file.text=Fil
filechooser.export=Exportera
find.text=Sök...
help.text.default=?
standardToolBar.title=Standard
toolBars=Verktygsfält
unnamedFile=namnlös
view.text=Visa
# Really not used in JSesh
window.arrangeCascade.text=Ordna kadkaderat
window.arrangeHorizontal.text=Arrangera horisontellt
window.arrangeVertical.text=Arrangera vertikalt
# Used...
window.focus.text=Fokusera
window.maximize.text.default=Maximera
window.minimize.text=Minimera
file.newWindow.text=Nytt fönster
window.text=Fönster
file.load.couldntLoad.message=Kunde inte ladda filen "{0}".
window.maximize.text.mac=Zooma
application.preferences.text=Inställningar...
application.exit.doYouWantToSave.message=Vill du spara ändringarna i dokumentet "{0}" innan avslut?
application.exit.doYouWantToSave.details=Om du inte sparar kommer ändringarna gå förlorade.
application.exit.doYouWantToReview.message=Du har {0} dokument med ändringar som inte sparats. Vill du granska dessa ändringar innan du avslutar?
application.exit.doYouWantToReview.details=Om du inte granskar dina dokument, kommer alla ändringar gå förlorade.
application.exit.saveOption=Spara...
application.exit.dontSaveOption=Spara inte
application.exit.cancelOption=Avbryt
application.exit.reviewChangesOption=Granska ändringar...
application.exit.discardChangesOption=Ignorera ändringar
file.load.fileDoesNotExist.message=Filen "{0}" finns inte.
file.clear.text=Rensa
file.clear.toolTipText=Rensa

Thanks a lot. I'm about to

Thanks a lot.
I'm about to release a new version (just a few fixes to ease software installation),
and I will take advantage of this to include the Swedish translation.

Best regards
Serge Rosmorduc